4. Sugrupuotų duomenų atrinkimas

Sugrupuotiems duomenims atrinkimas gali būti daromas pasinaudojant HAVING. Jis yra GRUOP BY dalis, tiksliau papildo kaip papildomas vidinis atrikimo taisyklių rinkinys. HAVING struktūra:

SELECT stuleplisnr1, AVG(stulpelisnr2) FROM lenteles WHERE  „sąlygosnr1“ GRUOP BY stulpeliai HAVING „sąlygosnr2“;

Atrinkime iš lentelės prekės pavadinimą, kiek jų buvo užsakyta (kiekį) ir tų, kurių kiekis yra didesnis nei 1.

SELECT preke, COUNT(preke), kiekis FROM uzsakymu_sarasas WHERE kiekis > 1 GROUP BY preke;

Užduotys

1. Kiek kuriame rajone yra klientų?
2. Išrinkite prekės pavadinimą, didžiausią ir mažiausią kainas, tų prekių kurių didžiausia kaina yra didesnė nei 190.00.
3. Išrinkite klientus (stulpelis klientoid), kiek kartų pirko ir kokią sumą išleido (stulpelis kaina).


Komentaras: Jūsų lentelės klientai ir uzsakymu_sarasas.

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- Kitas