1. Užklausa SELECT

Užklausa SELECT skirta užklausti duomenų bazę ir gauti
duomenis, kurie atitinka nurodytus kriterijus.

Užklausa SELECT turi 5 pagrindines sudedamąsias dalis. FROM
dalis yra privaloma. Kitos dalys nurodo savybes, parametrus ir pan.  Apie tų dalių detalesnes galimybes bus
tolesnėse pamokose. Dalys aprašytos SELECT užklausos formate:

SELECT [ALL | DISTINCT] stulpelisnr1 [,stulpelisnr2]
FROM lentelėnr1 [,lentelėnr2]
[WHERE “sąlygos”]
[GROUP BY “stulpelių-sąrašas”]
[HAVING “sąlygos“]
[ORDER BY ” stulpelių-sąrašas ” [ASC | DESC] ]

[] – nerodoma pagal poreikį

Pavyzdys su lentele „Skaičiai“

SK1

SK2

SKAICIUS

1

I

Vienas

1

I

Vienas

2

II

Du

3

III

Trys

4

IV

Keturi

 

SQL užklausa:

SELECT SK2, SKAICIUS WHERE SK1>2;

Rezultatas bus:

SK1

SK2

SKAICIUS

3

III

Trys

4

IV

Keturi

 

Palyginimo operatoriai

Operatorius

Aprašymas

=

Lygu

>

Daugiau negu

<

Mažiau negu

>=

Daugiau už arba lygu

<=

Mažiau už arba lygu

<>

Nelygu

!=

LIKE

Teksto palyginimas

 

SQL užklausa:

SELECT SK2, SKAICIUS WHERE SKAICIUS LIKE `%u%`;

Rezultatas bus:

SK1

SK2

SKAICIUS

2

II

Du

4

IV

Keturi

 

Raktinis žodis DISTINCT nurodo, kad rezultatų eilutės
privalo būti skirtingos. Tuo tarpu ALL reiškia, kad visos eilutės turi būti
rodomos. ALL yra numatytasis parametras.

SQL užklausa:

SELECT SK1, SK2, SKAICIUS WHERE SK1 =  1;

Rezultatas:

SK1

SK2

SKAICIUS

1

I

Vienas

1

I

Vienas

 

SQL užklausa:

SELECT DISTINCT SK1, SK2, SKAICIUS WHERE SK1 =  1;

Rezultatas:

SK1

SK2

SKAICIUS

1

I

Vienas

 

Pasikartojimo užduotys

1. Pažiūrėti visus duomenis lentelės uzsakymu_sarasas.
2. Iš lentelės uzsakymu_sarasas išrinkti visus užsakymus, kur
kliento numeris (klientoid) yra 10449. Pateikti į ekraną klientoid, preke ir
kaina.
3. Pateikti visus duomenis iš lentelės uzsakymu_sarasas,
kur buvo užsakytos palapinės.
4.  Pateikti į ekraną klientoid, užsakymo_laikas
ir preke iš lentelės uzsakymu_sarasas,
kur prekes stulpelis prasideda reide „S“.
5. Išrinkti skirtingas prekes iš lentelės uzsakymu_sarasas.
Prekės turi nesikartoti.
6. Susigalvoti dar 3 savo užklausas ir jas įvykdyti.

Jūsų lentelė: uzsakymu_sarasas

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- Kitas