3. Duomenų grupavimas

Užklausoje eilučių grupavimas atliekama su GROUP BY pagal
pasirinktus stulpelius. Sugrupuotiems stulpeliams galima įvykdyti sankaupos
funkcijas. GRUOP BY struktūrinis pavyzdys:

SELECT stuleplisnr1, SUM(stulpelisnr2) FROM lentele GRUOP BY
stulpelisnr1;

SELECT stuleplisnr1, SUM(stulpelisnr2) FROM lentele GRUOP BY
stulpelisnr1, stulpelisn2;

Pavyzdžiui, norim, kad būtų sugrupuotos visos prekės
lentelėje pagal prekės pavadinimą,  o kitame
stulpelyje būtų pateikta didžiausia tos prekės pardavimo kaina, o parduotų
prekių kurias analizuotume būtų daugiau nei 1. SQL komanda būtų:

SELECT preke, MAX(kaina) FROM uzsakymu_sarasas WHERE kiekis > 1  GROUP BY preke;

Užduotys

1. Kiek klientų yra iš skirtingų rajonų? Išrinkite rajonus ir koks skaičius klientų yra iš jų (COUNT padės suskaičiuoti; lentelė: klientai)
2. Išrinkite skirtingas prekes ir didžiausią bei mažiausia jos kaina. (lentelė uzsakymu_sarasas)
3. Kiek užsakymų padarė skirtingi klientai? (lentelė uzsakymu_sarasas)
4. Sugalvoti dar 3 SQL užklausas ir jas įvykdyti (lentelėse ir uzsakymu_sarasas,
ir  klientai)

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- Kitas