6. Atnaujinimas

Duomenų atnaujinimui ir keitimui įrašuose yra naudojama komanda UPDATE, toms eilutės, kurios atitinka keliamus reikalavimus. Reikalavimai keičiamoms eilutėms yra pateikiami po WHERE rekatažodžio. Atnaujinimo SQL šablonas:

 UPADTE lenteles_vardas
SET stulpelio_vardas1 =
`vertė1` [, …, stulpelio_vardasN=vertėN]
WHERE stulpelio_vardas
OPERATORIUS vertė [AND||OR stulpelio_vardas OPERATORIUS „vertė];

[] – pasirinktinai
||  – arba
OPERATORIUS – palyginimo
operatoriai (>,<, !=, LIKE ir kt.)

 

Pavyzdžiui:

UPDATE telefonu_knyga
SET mobilus_kodas = 671
WHERE numeris = 10101;

UPDATE telefonu_knyga
SET pavarde = `Jonaitis`,
numeris = 55555, mobilus_kodas = 671
WHERE pavarde = `Petraitis`;

UPDATE darbuotojai
SET amzius = amzius+1
WHERE pavarde = `Inga` AND pavarde =`Ingaitė`;

 

Duomenų atnaujinimo užduotys su UPDATE:

Po kiekvienos UPDATE komandos naudokite duomenų peržiūrą (su SELECT).

1. Ona Petraitytė tik ką ištekėjo už Jono Jonaičio. Jai reikia pakeisti pavardė į Jonaitienė.
2. Šiandien Antano Jonaičio gimtadienis. Padidinkite jo amžių.
3. Visos sekretorės dabar yra vadinamos „Administratorės“. Atnaujinkite visas pareigybes.
4. Visiems, kurie uždirba daugiau nei 35000, pakeliama alga 1600.
5. Visi tie, kurių pareigybės „Programuotojas“ tampa „Vyr. Programuotojas“.
6. Sugalvoti dar mažiausiai 3 atnaujinimo užklausas.

Jūsų lentelė: darbuotojai_20131342669

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas