7. Duomenų šalinimas

Duomenų šalinimui yra naudojamas SQL raktinis žodis DELETE. Po to nurodoma iš kokios lentelės reikia
ištrinti ir kokius duomenis.

DELETE FROM lenteles_vardas
WHERE stulpelio_vardas
OPERATORIUS vertė [AND||OR stulpelio_vardas OPERATORIUS „vertė];

[] – pasirinktinai
||  – arba
OPERATORIUS – palyginimo operatoriai (>,<, !=, LIKE ir kt.)

Pavyzdys:

DELETE FROM darbuotojai
WHERE pavardė = `Jonaitienė`;

DELETE FROM darbuotojai
WHERE pavardė = `Petraitis` OR pavardė = `Jonaitis;

Jeigu nebūtų WHERE sąlygos, tai DELETE FROM ištrintų visus lentelės įrašus.

Duomenų šalinimo užduotys

1. Ona Jonaitienė išėjo iš darbo. Pašalinkite jos įrašą.
2. Laikas mažinti biudžetą. Pašalinkite visus darbuotojus, kurie uždirba mažiau nei 50000.
3. Sugalvokite dar vieną užklausą, kuri pašalintų kitus duomenis.

Jūsų lentelė: darbuotojai_20142036604

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas