2. Lentelė

 Duomenys ar duomenų bazės informacija yra saugomi lentelėse. Reliacinės duomenų bazė yra sudaryta iš vienos ar keletos lentelių. Lentelės yra atpažįstamos pagal joms suteiktą vardą. Jos sudarytos iš stulpelių ir eilučių. Stulpeliai turi savo vardus, kurie atskiria duomens tipą. Eilutė laiko vieno duomens įrašą.

Lentelė “Oras”.

miestas

apskritis

didziausia

maziausia

Vilnius Vilniaus 105 90
Trakai Vilniaus 101 92
Mažeikiai Telšių 88 69
Kretinga Klaipėdos 77 60
Skuodas Klaipėdos 80 72

Pavyzdys su lentele „oras“. Stulpeliai yra miestas, apskritis, didziausia, maziausia. Stuleplių pavadinimai paprastai rašomi anglų kalbos alfabetu, t.y. jose neturi būti tik lietuviškos abėcėlės raidžių kaip ąęėįųū ir pan.  Eilutės laiko duomenis lentelėje.

 

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas