5. Duomenų įterpimas

Komanda INSERT yra naudojama įterpti naujus įrašus (naujas eilutes) į lentelę.

Norint įterpti naują įrašą, reikia pradėti užklausą su INSERT INTO po kurio eina lentelės vardas ir atsidaro skliausteliai. Skliausteliuose yra išvardinami stulpeliai, kurie atskirti kableliais. Po skliaustelių uz]darymo eina raktinis SQL žodis VALUES, po kurio vėl atsidaro skliausteliai. Čia jau išvardinamos įrašo vertės ir užsidaro skliausteliai. SQL komanda baigiama kabliataškiu. SQL INSERT šablonas:

 INSERT INTO lenteles_vardas
(stulpelio_vardas1, …, stulpelio_vardas2)
VALUES (pirma_vertė,…, paskutinė_vertė);

Reiktų atkreipti dėmesį, kad duomenų įrašai, kurie yra simbolinės eilutės papildomai reikia iš abiejų pusių apimti kabutėmis, pvz. `Vilnius`.

Pavyzdys:

INSERT INTO darbuotojai
(vardas, pavarde, amzius , adresas, miestas )
VALUES
(`Ona`, Petraičiūtė`, 23, `Ąžuolų al. 23`, `Švėkšna`);

INSERT užklausos užduotys

Laikas įterpti į savo susikurtą lentelę duomenis.

Mes turime tris darbuotojus:

Ona Petraitytė; Sekretorė; 28; 18700.00
Antanas Jonaitis; Programuotojas; 32 47000.00
Algis Ąžuolaitis; Programuotojas; 57, 73000.00

 Įterpkite šiuos tris darbuotojus į savo lentelę. Tada įterpkite dar mažiausiai savo susigalvotus 5 darbuotojus.

Kai įterpsite duomenis į lentelę, atlikti šias užduotis:

1. Pateikite lentelę su visa informacija apie visus darbuotojus.
2. Pateikite visą informaciją apie darbuotojus, kurių alga didesnė nei 25000.
3. Pateikite vardus ir pavardes, tų darbuotojų, kurie yra vyresni nei 30 metų.
4. Pateikite vardus, pavardes ir algas, tų darbuotojų, kurie dirba programuotojais.
5. Pateikite visą informaciją tų darbuotojų, kurių pavardėse yra „ytė“.
6. Pateikite visų vardus, kurių vardas yra „Algis“.
7. Pateikite visus darbuotojus, kurie yra vyresni nei 90 metų.
8 .Parašykite dar mažiausiai 3 užklausas, kuriose būtų tam tikros informacijos išrinkimas.

 

Jūsų lentelė: darbuotojai_20150707832
Komentaras: Jeigu pamiršote lenetlės stulpelių pavadinimus, juos prisiminti galite su SQL komanda: DESCRIBE darbuotojai_20150707832;

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas