3. Duomenų išrinkimas

SELECT užklausa yra skirta užklausti duomenų bazės ir gauti pasirinktus duomenis, kurie atitinka iškeltus reikalavimus. Užklausos formatas yra:

SELECT " stulpelis1"   [,"stulpelis2", t.t.] 
FROM "lenetlėsvardas"   [WHERE "sąlygos"]; 
[] - nurodo, kad pasirenkamas 

Stulpelio vardai, kurie nurodyti po SELECT, apibrėžia kurių stulpelių duomenys turi būti rezultate. Galime pasirinkti tiek stulpelių kiek tik pageidaujame ir netgi jei mus domina visi stulpeliai, tai su „*“ galima užsakyti visus.

Lentelės vardas nurodomas po raktinio žodžio FROM, kas reiškia, kad duomenys bus formuojami iš tos lentelės.

Raktinis žodis WHERE nėra būtinas, bet jis nurodo sąlygas, kurias turi atitikti eilutės pagal stulpeli. Sąlygos po WHERE gali būti:

= lygu
> daugiau negu
< mažiau negu
>= daugiau negu arba lygu
<= mažiau negu arba lygu
<> nelygu
LIKE  šablono operatorius, kuris nurodo simbolinės eilutės panašumo savybes. Šis operatorius reiškia, kad tekstas turi būti panašus į nurodytą. Procentas % nurodo, kad gali būti bet kokie simboliai, o tuo tarpu kiti simboliai yra privalomi analizuojame  duomenyje.

Lentelė darbuotojai.

vardas

pavarde

nr

amzius

miestas

apskritis

Vardis Pavardis 99980 45 Vilnius Vilniaus
Jonas Jonaitis 99981 34 Kaunas Kauno
Petras Petraitis 99982 65 Šiauliai Šiaulių
Vytautas Didysis 99983 33 Trakai Vilniaus
Birutė Jonienė 99984 23 Mažeikiai Telšių
Ona Petraitė 99984 27 Palanga Klaipėdos

SELECT vardas, pavarde, miestas
   FROM darbuotojai
   WHERE pavarde LIKE ‘Jon%’;

Rezultatas

vardas

pavarde

miestas

Jonas Jonaitis Kaunas
Birutė Jonienė Mažeikiai

Įveskite kitus pavyzdines SELECT užklausas, kurios pateiktos žemiau. Palyginkite ką jos duoda, kuo jos skiriasi.

select vardas, pavarde, miestas from darbuotojai; 

select vardas, pavarde, miestas from darbuotojai
       where amzius > 30;

 select vardas, pavarde, miestas from darbuotojai
       where vardas LIKE ‘J%’;

 select * from darbuotojai;

 select vardas, pavarde from darbuotojai
       where pavarde LIKE ‘%s’;

 select vardas, pavarde, amzius from darbuotojai
       where pavarde LIKE ‘%ait%’;

 select * from darbuotojai where vardas  = ‘Ona’;

 SELECT užklausos uždaviniai:

 

1. Pateikti visų lentelėje esančiųjų tik vardą ir amžių.
2. Pateikti visų vardus, pavardes ir miestus, kurie yra iš Vilniaus apskrities.
3. Pateikti visą informaciją apie tuos, kurie vyresni nei 30 metų.
4. Gauti vardus ir pavardes tų, kurių pavardė baigiasi galūne „is“.
5. Gauti visą informaciją, kurių pavardė turi junginį „on“.

 

Jūsų lentelė: darbuotojai

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas