4. Lentelių kūrimas

Komanda CREATE TABLE yra skirta sukurti lentelę. Lentelės kūrimo SQL šablonas yra toks:

 CREATE TABLE lentelės_vardas(
 stulpelio_vardas1 duomens_tipas,
 stulpelio_vardas2 duomens_tipas,
 stulpelio_vardas3 duomens_tipas );

Norint sukurti su papildomom taisyklėm lentelės stulpelius, šablonas pakinta į tokį:

 CREATE TABLE lentelės_vardas(
 stulpelio_vardas1 duomens_tipas [taisyklė],
 stulpelio_vardas2 duomens_tipas [taisyklė],
 stulpelio_vardas3 duomens_tipas [taisyklė] );

[] – pasirenkamas

Stulpelių galima sukurti tokį skaičių, koks pageidaujamas. Stulpelių vardai turėtų būti tik angliškos abėcėlės raidžių.

Sukurkime lentelę darbuotojai, kuri atrodytų taip:

vardas

pavarde

amzius

adresas

miestas

SQL komanda:

 CREATE TABLE darbuotojai (
vardas varchar(15),
pavarde varchar(20),
amzius number(3),
adresas varchar(30),
miestas varchar(20));

Sukurti lentelę, reikia rašyti CREATE TABLE. Po to atidaromi skliausteliai ir nurodomas pirmas stulpelis. Po tarpelio nurodomas duomens tipas. Padėjus kablelį nurodomas antras stulpelis. Taip kartojama iki paskutinio stulpelio, kuris jau užsibaigia paprastu uždarymo skliausteliu. Po visų SQL komandų visada yra dedamas kabliataškis (;), tad ir ši komanda baigiama juo.

Lentelių ir stulpelių vardai visada privalo prasidėti raide, po kurios gali eiti kiti simboliai, tokie kaip skaičiai.

Dažniausiai naudojami duomens tipai:

char(dydis) – fiksuoto ilgio simbolinė eilutė. Dydis nurodo kokio tiksliai ilgio visada yra eilutė.

varchar(dydis) – kintamo ilgio simbolinė eilutė. Dydis nurodo kokia ilgiausia tkstinė eilutė gali būti.

integer –  skaičius, o nurodytas dydis apibrėžia kiek skaitmenų jis gali būti.

date –  laiko vertės duomuo

decimal(dydis, d) – skaičius, kurio skaitmenų skaičius nurodytas parametru dydis, o d nurodo skaitmenų skaičių po kablelio.

Kuriant lenteles, stulpeliams galima nurodyti taisykles. Pavyzdžiui „UNIQUE“ nurodo, kad tame stulpelyje visų eilučių domenai (įrašai pagal stulpelį) turi būti skirtingi. Kita populiari taisyklė, kad stulpelis negali būti nulinis (NOT NULL), kas reiškia, kad stulpelis negalės būti nei tuščias, nei „pirminis raktas“ (PRIMARY KEY). „Pirminis raktas“ apibrėžia eilutės unikalų vardą, tad jis kartu taip pat turi visas UNIQUE savybes.

Lenteles galima ir pašalinti. Jų šalinimas yra su komanda DROP apie kurią bus vėliau.

 CREATE TABLE užduotis

Jūs tik ką įkūrėte savo verslą. Dabar mums reikia susikurti lentelę apie įdarbintus darbuotojus. Informacija apie darbuotoją reikalinga yra vardas, pavardė, pareigos, amžius ir alga. SQL interpretatorius suteikė resursus ir lentelei išskyrė jums vardą  nurodytą žemiau.

Kai tik ją pavyks sukursim, bus galima pereiti prie kitos užduoties, t.y. duomenų įvedimo su INSERT. Beje, SQL interpretatorius duomenis laiko apie kelias dienas.

 

Jūsų lentelė: darbuotojai_20140942552
Komentaras: Jeigu suklydot ir norit pašalinti lenetlę, tai galit pažiūrėti kaip tai daryti 8 dalyje .
Čia MySQL serveris, todėl reikia naudoti rekomenduojamus duomenų tipus.

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- Kitas