6. Atnaujinimas

1.

UPDATE darbuotojai_??? SET pavarde = ‘Jonaitienė’ WHERE pavarde = ‘Petraitytė’;

2.

UPDATE darbuotojai__??? SET amzius = amzius+1 WHERE pavarde = ‘Jonaitis’;

3.

UPDATE darbuotojai__??? SET pareigos = ‘Administratorė’ WHERE pareigos = ‘Sekretorė’;

4.

UPDATE darbuotojai__??? SET alga = alga + 1600 WHERE alga > 35000;

5.

 UPDATE darbuotojai__??? SET pareigos = ‘Vyr. Programuotojas’ WHERE pareigos = ‘Programuotojas’;