8. Matematinės funkcijos

Standartinės ANSI SQL-92 aprašo SQL matematinių operacijų
palaikymą. Pagrindiniai veiksmai yra:

+ sudėtis;
atimtis;
* daugyba;
/ dalyba;
% liekanos trupmenos skaitiklis

Reiktų atkreipti dėmesį , kad ne visos DBVS palaiko %.

Kitos matematinės operacijos, kurie atlieka skaičiavimus
pateiktus duomenį x.

ABS(x) – grąžina x vertės modulį.
SIGN(x) – grąžina teigiamas, nulis ar neigiamas atitinkamai kaip -1, 0 ar 1.
MOD(x,y) – atitinka operaciją x%y.
FLOOR(x) – grąžina didžiausią sveiką skaičių, kuris yra mažesnis arba lygus x.
CEILING(x) arba CEIL(x) – grąžina mažiausią sveiką skaičių, kuris yra didesnis arba lygus x.
POWER(x, y) – grąžina vertę x pakelta y laipsniu.
ROUND(x) – suapvalina x iki artimiausio sveikojo skaičiaus.
ROUND(x, d) – suapvalina x iki nurodytų d dešimtųjų  (sveikas skaičius nurodo po kablelio, o neigiamas prieš kablelį).
SQRT(x) – ištraukia šaknį.

Operacijos gali būti vykdomos tiek atskiroms vertėms, tiek kiekvienos eilutės atskiro stulpelio domenui. Pavyzdžiui, suapvalinkime visas kainas:

SELECT preke, ROUND(kaina), kaina FROM uzsakymu_sarasas;

Užduotys

1. Suapvalinkite visas kainas 10 centų tikslumu ir išvesikite į ekraną visus prekės pavadinimą ir jos suapvalintą kainą.
2. Suapvalinkite visas kainas 10 litų tikslumu, tų prekių, kurios kainuoja ne mažiau 10 litų. Ekraną išveskite prekės pavadinimą ir jos suapvalintą kainą.


Komentaras: Jūsų lentelės klientai ir uzsakymu_sarasas.

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- Kitas