2. Sankaupos funkcijos

MIN – gražina mažiausios vertės pagal stulpelį eilutę
MAX – gražina didžiausios vertės pagal stulpelį eilutę
SUM – gražina sumą pagal stulpelius iš atrinktų eilučių
AVG – gražina vidutinę vertę pagal stulpelius iš atrinktų eilučių
COUNT – gražina kiekį verčių pagal atrinktus stulpelius (sugrupuotas eilutes)
COUNT(*) – gražina kiekį verčių pagal atrinktas eilutes

Pavyzdžiui su lentele „skaiciai“

SK1

SK2

SKAICIUS

1

I

Vienas

1

I

Vienas

2

II

Du

3

III

Trys

4

IV

Keturi

 

SQL sumos komanda:

SELECT SUM(SK1) FROM skaičiai;

SUM(SK1)

11

 

Eilučių skaičius:

SELECT COUNT(*) FROM skaičiai;

COUNT(*)

5

Sankaupos funkcijų užduotys

1. Išrinkite didžiausią kainą už kurią buvo nupirkta prekė.
2. Išrinkite vidutinę kainą už kurią buvo perkama gruodžio mėnesį.
3. Kiek yra eilučių lentelėje?
4. Kokia yra mažiausia kaina už kurią buvo nupirkta palapinė?
5. Sugalvokite dar 3 SQL užklasas, kuriose panaudotumėte sankaupos funkcijas.

 

Jūsų lentelė: uzsakymu_sarasas

Įveskite SQL užklausą:

Pradžia -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- Kitas